Districte Digital CV

Districte Digital CV

L'ajuntament d'Alcoi va signar el gener de 2020 el protocol d'adhesió a Districte Digital.

L'objecte d'aquest protocol és establir un marc comú per a promoure la col·laboració amb l'Ajuntament d'Alcoi, amb l'objectiu de desenvolupar el projecte Districte Digital de la Comunitat Valenciana.

Aquest marc té l'objectiu de crear sinergies entre Districte Digital i empreses i institucions externes que vulguen iniciar col·laboracions i unir-se al hub digital que s'està generant, amb els següents objectius:

Objectius
  • Transformar la Comunitat Valenciana en una localització referent per a l'atracció i l'establiment d'empreses innovadores i tecnològiques.
  • Generar nou teixit empresarial que incremente l'ocupabilitat de personal qualificat.
  • Retindre el talent que es genera, fent que els seus professionals tinguen possibilitat de quedar-se en el nostre entorn i ajuden al creixement, la millora i la sostenibilitat d'un nou impuls de modernització.
  • Donar suport al desenvolupament de projectes d'innovació entre les empreses de Districte Digital.
  • Incrementar la competitivitat i internacionalització de les empreses madures.
  • Desenvolupar un paquet de serveis que aglutine empreses innovadores i/o de base tecnològica.
Districte Digital CV

Requeriments Districte Digital en Rodes

Després de la signatura del conveni signat entre Districte Digital i l'Ajuntament d'Alcoi es va establir que Rodes albergaria una de les seus d'aquest projecte a la Comunitat Valenciana, amb el que Districte Digital es compromet a comptar amb espais per a allotjar empreses de Districte Digital, així com organitzar esdeveniments, programes formatius i d'emprenedoria i iniciatives relacionades amb la transformació del sector empresarial.

Districte Digital CV

L’actual seu de Districte Digital es troba a Alacant i compta amb tres edificis, que s'ampliaran amb altres dos situats enfront de la mar, en el complex d’AguaAmarga i en el Moll 5 del Port d'Alacant.

https://distritodigitalcv.es/sedes/

Les actuals seus compten amb espais de 5.600, 5.900 i 2.700 m² per a allotjar empreses de Districte. Les que completen aquesta seu compten amb 1.800 m² i 9445 m² de superfície útil, respectivament.

Donat el creixement de Districte Digital, el projecte contempla la cobertura de tot l'espai reservat per a situar empreses de Districte Digital a Rodes. La tipologia i les característiques de les empreses que vinguen a Alcoi, dependrà en gran manera de l'espai total disponible en el moment en què aquestes empreses s'interessen per sumar-se.

Emprenedors, incubadores d'empreses tecnològiques i espai per a empreses tecnològiques de la zona

Respecte a l'espai per a organitzar esdeveniments, iniciatives i programes formatius relacionats amb Districte Digital, s'utilitzarà l'espai d'ús comunitari polivalent que apareix en el projecte. Emprenedors, incubadores d'empreses tecnològiques i empreses tecnològiques de la zona també comptaran amb el seu espai. Diverses zones es dedicaran perquè emprenedors tecnològics del territori puguen desenvolupar els seus projectes, convertint-se en un espai complementari a l'actual d'Àgora Emprenedors, de l'edifici Àgora.

https://www.alcoi.org/es/areas/agora/agora_empre.html

Al mateix temps, empreses tecnològiques de la zona, ja constituïdes, podran també comptar amb un espai per a poder desenvolupar part de la seua activitat, mantindre reunions, sessions de networking o organitzar esdeveniments tecnològics amb clients i públic en general.

Aquests espais per a reunions i per a esdeveniments s'establiran a peu de carrer per a garantir la màxima accessibilitat.

La flexibilitat i versatilitat que ofereix el complex permetrà adaptar les zones d'ús comunitari polivalent a aquests espais de reunions i esdeveniments, depenent de la grandària d'aquests.